Informatie

Schoolgids de Parel

Schoolgids de Parel

Download

Ouderbrochure groep 1-2

Brochure groep 1 en 2 schooljaar 2022-2023 de Parel

Download

Aanvraag verlof formulier de Parel

Aanvraag verlof formulier de Parel

Download

Plannen

Schoolplan de Parel 2018-2022

Ons schoolplan 2018-2022

Download

Veiligheidsplan de Parel

Veiligheidsplan de Parel

Download

Schoolondersteunings-profiel de Parel

Ons schoolondersteuningsprofiel de Parel

Download

Protocollen

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld van de Parel

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld van de Parel.

Download

Protocol bij echtscheiding en verbroken relatie

Protocol bij echtscheiding en verbroken relatie.

Download

Time-out, schorsen en verwijderen

Time-out, schorsen en verwijderen

Download

Klachtenregeling VCO

Klachtenregeling VCO

Download