Op CBS de Parel in Hierden….

“Op CBS De Parel mogen kinderen zich veilig en geborgen voelen, omdat ze weten dat ze uniek en geliefd zijn. Ze worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn en wat ze vinden”.

Onze speerpunten

Daarom de Parel:

  • Een enthousiast en betrokken team van deskundige leerkrachten
  • Een sfeervolle en veilige school
  • Ontwikkelings Gericht Onderwijs  in de onderbouw (O.G.O) en Thematisch Werken (T.W.) in de bovenbouw
  • Effectieve leertijd door sterk klassenmanagement en structuur
  • Sociale vaardigheidstrainingen (Kanjerlessen) in alle groepen

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken