Leerlingenraad op de Parel

Kinderen die hun stem laten gelden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen zelf aangaan. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 6 tot en met 8. Zij worden gekozen door hun medeleerlingen. Elke groep kiest twee leerlingen uit die deze groep vertegenwoordigt. Aan het begin van elk schooljaar kiezen de leerlingen een nieuwe leerlingenraad.

In de centrale hal van school hangt een ideeënbusje waar kinderen een briefje met ideeën o.i.d. kunnen stoppen. Deze briefjes worden in de raad besproken.

In de leerlingenraad van dit schooljaar zitten de volgende kinderen:

Roos en Lynn                – groep 6

Fay en Thomas             – groep 7

Phileine en Marein       – groep 8

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken