Onze schooltijden dit jaar

Continurooster

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. Tijdens de middagpauze wordt de pleinwacht verzorgd door medewerkers van Lunchkidz. De lunch zelf vindt plaats met de eigen leerkracht in de klas.

De data van vakanties en studiedagen worden voor het begin van het schooljaar met u gedeeld in onze Nieuwsbrief, in onze ouderkalender opgenomen en hieronder vermeld.

Onze lestijden

 • Maandag    :van 8.30 uur tot 14.30 uur
 • Dinsdag      :van 8.30 uur tot 14.30 uur
 • Woensdag  :van 8.30 uur tot 12.30 uur
 • Donderdag :van 8.30 uur tot 14.30 uur
 • Vrijdag        :van 8.30 uur tot 12.30 uur voor groep 1 t/m 4
 • Vrijdag        :van 8.30 uur tot 14.30 uur voor groep 5 t/m 8

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag7 april
2e Paasdag10 april
Meivakantie (incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag)24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag18 en 19 mei
2e Pinksterdag29 mei
Zomervakantie7 juli t/m 18 augustus

Studiedagen groep 1 t/m 8

De studiedagen in schooljaar 2022-2023 zijn:

 • Vrijdag 9 september: alle leerlingen vrij
 • Vrijdag 25 november: Groep 1 en 2 vrij
 • Woensdag 7 december: alle leerlingen vrij
 • Vrijdag 23 december: alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrijn
 • Dinsdag 11 april: alle leerlingen vrij
 • Woensdag 7 juni: Groep 1 en 2 vrij
 • Vrijdag 7 juli: vrij= start zomervakantie

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie16-10-23 t/m 20-10-24
Kerstvakantie25-12-23 t/m 05-01-24
Voorjaarsvakantie19-02-24 t/m 23-02-24
Goede Vrijdag29-03-24
2e Paasdag01-04-24
Meivakantie (incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag)29-04-24 t/m 10-05-24
Hemelvaartsdag09-05-24 t/m 10-05-24
2e Pinksterdag20-05-24
Zomervakantie15-07-24 t/m 23-08-24

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken