Onze schooltijden dit jaar

Continurooster

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. Tijdens de middagpauze wordt de pleinwacht verzorgd door medewerkers van Lunchkidz. De lunch zelf vindt plaats met de eigen leerkracht in de klas.

De data van vakanties en studiedagen worden voor het begin van het schooljaar met u gedeeld in onze Nieuwsbrief en in onze ouderkalender opgenomen.

Onze lestijden

  • Maandag    :van 8.30 uur tot 14.30 uur
  • Dinsdag      :van 8.30 uur tot 14.30 uur
  • Woensdag  :van 8.30 uur tot 12.30 uur
  • Donderdag :van 8.30 uur tot 14.30 uur
  • Vrijdag        :van 8.30 uur tot 12.30 uur voor groep 1 t/m 4
  • Vrijdag        :van 8.30 uur tot 14.30 uur voor groep 5 t/m 8

Afwijkende lesdag:
De instroomgroep is op woensdag vrij.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag15 april
2e Paasdag18 april
Meivakantie (incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag)25 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag26 en 27 mei
2e Pinksterdag6 juni
Zomervakantie11 juli t/m 19 augustus

Studiedagen groep 1 t/m 8

De studiedagen in schooljaar 2021-2022 zijn:

  • Maandag 6 december: alle leerlingen vrij
  • Vrijdag 24 december: alle leerlingen vrij
  • Vrijdag 3 juni: alle leerlingen vrij
  • Vrijdag 8 juli: 12.00 uur start zomervakantie

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken