Medezeggenschapsraad van de Parel

Belangrijk om samen met ouders te praten

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Samen zorgen we voor gedegen onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met ouders te praten én beslissen over organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van alle medewerkers, ouders en leerlingen van de Parel.

José Bos

Rinske Voerman

Rende Oudhof

Samenstelling medezeggenschapsraad

Leerkrachten: Anja Klaassen, Hetty Yntema en Willemijn de Lange.

Ouders: José Bos (voorzitter), Rinske Voerman, Rende Oudhof.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.
Hieronder de data van onze komende vergaderingen:

  • 21 september 2023
  • 20 november 2023
  • 15 januari 2024
  • 11 maart 2024
  • 13 mei 2024
  • 24 juni 2024

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mrparel@stichtingvco.nl

Onderwerpen

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over de volgende onderwerpen: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbeteringen, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het schoolbestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • Het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • Het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken